TAISHUN (ÇİN) Kompost Tesisi

Proje Hakkında : 100.000 ton/yıl kapasiteli evsel atık mekanik ayrıştırma tesisi (MBT). Tesis, mekanik ayrıştırma,kompost ve kojenerasyon sistemlerini içermektedir.

Kapsam : Detay tasarım ve montaj süpervizörlük hizmeti.

Comments are closed.