Sakarya Entegre Katı Atık Tesisi

Proje Hakkında : 400.000 ton/yıl kapasiteli evsel atık mekanik ayrıştırma tesisi (MBT). Tesis, mekanik ayrıştırma, anaerobik çürütme, kompost ve kojenerasyon sistemlerini içermektedir.

Kapsam : Detay tasarım, montaj ve devreye almak süpervisörlük hizmeti.

Comments are closed.