TESİS ÜNİTELERİ

çÜRÜTÜCÜ

curutucu

Anaerobik reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun şartlar çürütücü içerisinde sağlanmaktadır. Aynı zamanda atık karıştırılır ve oluşan biyogaz akuple gaz deposunda depolanır.

KATI ATIK BESLEME SİSTEMİ

katıkbesleme

Pancar küspesi, tavuk dışkısı, silaj ve parçalanmış organik atıklar gibi katı formadaki atıklar katı atık besleme sistemine beslenerek parçalandıktan sonra dengeleme havuzlarına beslenir.

dengeleme havuzları

dengeleme

Dengeleme havuzlarina beslenen atıklar pompalarla çürütücü beslenir. Atıklar burada dalgıç karıştırıcılar ile karıştırılır.

KARIŞTIRICILAR

karıştırıcılar

Çürütücüler içerisinde frekans invertörlü karıştırıcılar kullanılarak atığın sürekli karışımı sağlanır. Hochreiter biyogaz imalatları olan karıştırıcılara buradan ulaşabilirsiniz.

KOJENERASYON ÜNİTESİ

kojen

Kojenerasyon üniteleri biyogazın metan içeriği ile ısı ve enerji üreten motorlardır. Elde edilen enerji tesis içerisinde kullanılabilir ve şebekeye verilerek

GÜBRE KURUTMA ÜNİTESİ

kurutucu

Biyogaz oluşumu sonrasında oluşacak katı gübre termal kurutma üniteleri ile kurutulur. Kurutma üniteleri hakkında ayrıntılı bilgi için çözüm ortaklarımızdan Newecotec'in kataloglarını inceleyebilirsiniz.