Teklif İstek Formu

  1. Genel Bilgiler
  2. Biyogaz Tesisi Dizayn Amacı (Birden fazla seçenek seçilebilir)  3.Tesis Bilgileri  4.Atık Bilgileri ve Miktarları (ton/gün)
  -Hayvan türü(Büyük baş hayvan (süt, kesim), tavuk v.b.);

  -Enerji Bitkisi(Enerji bitkisi ; mısır silajı, pancar küspesi v.b.)

  5.Atık Toplama Sistemi

  6.Elde Edilen Enerjinin Değerlendirilmesi
  Tesisten elde edilecek olan biyogaz, yakılarak sadece ısı veya ısı+elektrik (ko-jenerasyon) enerjisine dönüştürülebilir.


  7.Elde Edilen Gübrenin Değerlendirilmesi
  Tesisten elde edilecek katı ve sıvı formdaki gübrenin değerlendirilmesi için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir.


  Ltf. Biyogaz tesisi yapılması planan yerleşim yerine, mevcut tesise ve ünitelere veya çiftliğe ait yerleşim planları, harita ve foroğrafları ekleyiniz. Gübre analizi yapılmış ise lütfen ekleyiniz(maksimum 10 mb).