Atık Türleri

Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir.Bu bağlamda kullanılan materyaller;

Hayvansal atıklar

atık1
 1. Hayvancılık ile elde edilen atıklar,
 2. Hayvan gübreleri,

bitkisel atıklar

atık2
 1. Bahçe atıkları,
 2. Yemek atıkları,

endüstriyel atıklar

atık3
 1. Zirai atıklar,
 2. Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
 3. Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
 4. Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,
 5. Gıda endüstrisi atıkları,
 6. Sebzetahılmeyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar,
 7. Şeker endüstrisi atıkları,
 8. Evsel katı atıklar,
 9. Atıksu arıtma tesisi atıkları.